Ev / Konfederasyon Tanıtımı

Konfederasyon Tanıtımı

TÜRKİYE SAĞIRLAR KONFEDERASYONU,

07 Eylül 2015 tarihinde yedi federasyon ve bu federasyonlara üye 140 dernekle kurulmuştur. Giderek büyüyen konfederasyonumuz Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu, Ankara Sağırlar Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu, Dünya Sağırlar İslam Federasyonu, Anadolu İşaret Dili ve Erişilebilirlik Federasyonu, Sağır Çocuk Gençlik ve Erişilebilirlik Federasyonu, Sağır Kadınlar Federasyonuna bağlı derneklerin bileşeni olan en üst kurumsal yapıdır.

Sağırlar adına Türkiye’ de kurulmuş olan tek ve ilk olmanın gururu ile yapmayı planladığımız projelerimizde kurumla işbirliği halinde, sağırlar adına yapılacak her türlü çalışmada en çok üye sayısına sahip olan konfederasyonumuzla destek vererek sağırların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, mesleki ve sportif yönlerden sosyal yaşama, topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için Anayasa, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortak hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.

Ülkemizde sağırlar ve işaret dili adına farkındalık oluşturulması başta olmak üzere, sosyal, kültürel, teknoloji, erişilebilirlik, eğitim ve istihdam amaçlı projeler gerçekleştiren Konfederasyonumuzun hedef kitlesi sağırlar ve işitme engellilerdir. Türk sağır toplumunun mağduriyetinin azalması ve önlenmesi amacıyla projeler üreterek toplumumuzla kaynaşmalarını sağlayıp müreffeh bir Türkiye toplumu oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu ile İşaret Dili Tercümanları Derneği Türk İşaret Dili (TİD) ile ilgili her türlü çalışmada tam işbirliği yaparak, TİD’in doğru ve yaygın olarak kullanılması amacıyla yasal düzenlemeler, Tercümanlık müessesesinin sağlıklı çalışması ve tercümanlık etiği hakkında çalışmalarına devam etmektedir.

Bu amaçla kurulmuş olan TİDBO (Türk İşaret Dili Bilim Onay Kurulu)’nun asil üyesi olarak 2016 yılından bu yana yeni yönetmelik ve mevzuat çalışmalarını yürütmekteyiz. Ayrıca EKPSS ve ÖSYM içerisinde yer aralar işitme engelliler ve sağırların sınav sorularının hazırlanmasında da uzun süredir görev yapmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği Engelsiz 112 projesi Türkiye’nin tüm illerinde sağır vatandaşlara acil durumlarda tek kanaldan hizmet verecek olan projede Konfederasyon olarak geliştirme ve yaygınlaştırma anlamında halen çalışmalara devam etmekteyiz.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) İle engelli vatandaşların bilgiye ve teknolojiye erişilebilirlik hakkında yönetmelik ve mevzuat çalışmalarında önemli yol katetmekteyiz. Sağır toplumun içerisinde onları en fazla rahatsız eden konularda çözüm üretme konusunda çabalar göstererek, sağırları aydınlık ve refah içindeki geleceğe taşıyacak çalışmaları yürüten tek Konfederasyon olmanın gururuyla işlerimizi yürütmektedir.

Konfederasyonumuz, Birleşmiş Milletler ve kurumları, sağır kişilerin ulusal örgütleri ve ilgili paydaşlarla ortaklaşa sağır insanların insan haklarının gerçekleştirilmesi için çalışan WFD (World Federation of the Deaf) üyesidir.

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu “Erişilebilirlik Her yerde” ana felsefesini benimseyerek 2019’un erişilebilirlik yılı ilan edildiği ülkemizde Engellilerin hayatın içinde etkin katılımcılar olarak bulunmasının önemiyle engellilerin toplumsallaşmasına imkan sağlanması ve onlardan alınabilecek katkıdan mahrum kalınmaması adına Dünya’da “Biz Olmadan, Bizim İçin Asla” İlkesinin yankı bulduğunu da unutturmayarak hizmetlerin ve bilgilerin işaret dilinde mevcut olduğu iletişim engelleri olmayan erişilebilir bir toplum için çalışır.